Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Opole Lubelskie obsługiwana przez Urząd Miejski w Opolu Lubelskim

Logo - Gmina Opole Lubelskie obsługiwana przez Urząd Miejski w Opolu Lubelskim

Szczegóły dokumentu

Powrót do listy dokumentów
Tytuł
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA OPOLA LUBELSKIEGO o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Opole Lubelskie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Data utworzenia
2019-07-08
Opis

Plan obejmuje tereny miasta Opole Lubelskie w granicach określonych na załącznikach graficznych:

  1. Załącznik nr 1. Obszar opracowania wyznacza od południa północna granica działek nr 2732, 1, 341, 4 (rzeka Jankówka), od wschodu granica planu zagospodarowania przestrzennego południowo – wschodniej części miasta Opole Lubelskie zatwierdzonego uchwałą nr XX/133/2016 Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim z dnia 17 czerwca 2016 r., od północy linie rozgraniczające drogi (ul. Szkolna) wyznaczone w planie zagospodarowania przestrzennego miasta Opole Lubelskie zatwierdzonego uchwałą Nr X/92/04 Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim z dnia 27 stycznia 2004 r., od zachodu zachodnia i południowa granica działki nr 934, północna granica działki nr 939/1 oraz północna i wschodnia granica działki nr 940/1.
  2. Załącznik nr 2. Obszar opracowania wyznacza od południa linie rozgraniczające drogę (ul. Cmentarna) wyznaczone w planie zagospodarowania przestrzennego miasta Opole Lubelskie zatwierdzonego uchwałą Nr X/92/04 Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim z dnia 27 stycznia 2004 r, od wschodu linie rozgraniczające drogę (ul. Garbarska) wyznaczone w planie zagospodarowania przestrzennego miasta Opole Lubelskie zatwierdzonego uchwałą Nr X/92/04 Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim z dnia 27 stycznia 2004 r., od północy granica planu zagospodarowania przestrzennego południowo – wschodniej części miasta Opole Lubelskie zatwierdzonego uchwałą nr XX/133/2016 Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim z dnia 17 czerwca 2016 r., od zachodu linie rozgraniczające drogi (ul. Józefowska i Cmentarna) wyznaczone w planie zagospodarowania przestrzennego miasta Opole Lubelskie zatwierdzonego uchwałą Nr X/92/04 Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim z dnia 27 stycznia 2004 r.
Plik
pdf pobrano: 54 razy
Załączniki
pdf pobrano: 38 razy
pdf pobrano: 8 razy
pdf pobrano: 56 razy
pdf pobrano: 28 razy
pdf pobrano: 10 razy
Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji:Plis Sławomir
Dodano do BIP dnia: 2019-07-08 09:53:46