Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Opole Lubelskie obsługiwana przez Urząd Miejski w Opolu Lubelskim

Logo - Gmina Opole Lubelskie obsługiwana przez Urząd Miejski w Opolu Lubelskim

Koordynator ds. dostępności

Realizując zapisy i wymogi Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U.2019 poz.1696), Zarządzeniem nr 65/2020 Burmistrza Opola Lubelskiego z dnia 20 sierpnia 2020 r.  wyznaczony został koordynator do spraw dostępności w Urzędzie Miejskim w Opolu Lubelskim.

Do zadań koordynatora do spraw dostępności Urzędu Miejskiego w Opolu Lubelskim należy w szczególności:

  1. wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Urząd Miejski w Opole Lubelskim;
  2. przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Urząd Miejski w Opole Lubelskim, zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;
  3. monitorowanie działalności Urzędu Miejskiego w Opolu Lubelskim w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

 

Kontakt do Koordynatora do spraw dostępności Urzędu Miejskiego w Opolu Lubelskim:

Łukasz Kwieciński – Koordynator w zakresie dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej,

Robert Stolarek – Koordynator w zakresie dostępności cyfrowej.

 

Dane kontaktowe:

adres e-mail: dostepnosc@opolelubelskie.pl

telefon: 81 827-72-01

 

Wnioski o zapewnienie dostępności

Od 6 września 2021 r. każdy obywatel może poinformować podmiot publiczny o braku jego dostępności w wymiarze architektonicznym i informacyjno – komunikacyjnym. Osoby ze szczególnymi potrzebami lub ich przedstawiciele ustawowi będą mogli także złożyć wnioski i skargi, o których mowa w rozdziale 4 ustawy.

Jeśli osoba ze szczególnymi potrzebami wymaga zapewnienia dostępności, aby załatwić swoją sprawę urzędową w danym podmiocie publicznym lub skorzystać z jego usług - będzie mogła złożyć wniosek o zapewnienie dostępności.

Natomiast jeśli:

  1. pomimo wniesienia wniosku podmiot publiczny nie zapewni dostępności w przeciągu 14 dni i nie poinformuje, że potrzebuje na to więcej czasu,
  2. podmiot publiczny poinformuje, że potrzebuje więcej czasu, ale nie zapewni dostępności (ma maksymalnie 2 miesiące na zapewnienie dostępności),
  3. podmiot publiczny odmówi zapewnienia dostępności (nawet jeśli zapewni dostęp alternatywny).

 

- będzie można złożyć skargę na brak dostępności do Prezesa Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). 

Na wniesienie skargi osoba ze szczególnymi potrzebami ma 30 dni od upływu terminu, w którym podmiot publiczny miał zapewniać dostępność po złożeniu ww. wniosku (14 dni, lub maksymalnie 2 miesiące). Wnosząc wniosek i skargę trzeba spełnić wymagania formalne np. podać dane kontaktowe, czy wskazać konkretne bariery, które utrudniły lub uniemożliwiły dostępność. Szczegółowe wymagania formalne opisano w art. 30 ust. 3 i art. 32 ust. 3 ustawy.

Szukaj dokumentów
od do
Dane Przenieś Opcje Tytuł Data utworzenia Znak dokumentu Wprowadzający Wytwarzający Wydział