Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Opole Lubelskie obsługiwana przez Urząd Miejski w Opolu Lubelskim

Logo - Gmina Opole Lubelskie obsługiwana przez Urząd Miejski w Opolu Lubelskim

Oświadczenia majątkowe władz gminy

Szczegółowe wyszukiwanie
Burmistrz Opola Lubelskiego - organ wykonawczy
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 r.
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r.
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.
Stanowisko pracownika - Z-ca Burmistrza
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.
Stanowisko pracownika - Z-ca Burmistrza
Oświadczenie majątkowe składane w ciągu 30 dni od powołania na stanowisko
Stanowisko pracownika - Z-ca Burmistrza
Burmistrz Opola Lubelskiego - organ wykonawczy
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 r.
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r.
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.
Stanowisko pracownika - Burmistrz Opola Lubelskiego
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.
Stanowisko pracownika - Burmistrz Opola Lubelskiego
Oświadczenie majątkowe złożone w ciągu 30 dni od dnia złożenia ślubowania.
Stanowisko pracownika - Burmistrz Opola Lubelskiego
Burmistrz Opola Lubelskiego - organ wykonawczy
Oświadczenie majątkowe składane do 30 dni od odejścia ze stanowiska
Stanowisko pracownika - Z-ca Burmistrza
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z odejściem ze stanowiska
Stanowisko pracownika - Z-ca Burmistrza
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 r.
Stanowisko pracownika - Z-ca Burmistrza
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 r.
Stanowisko pracownika - Z-ca Burmistrza
Burmistrz Opola Lubelskiego - organ wykonawczy
Oświadczenie majątkowe złożone na dwa miesiące przed upływem kadencji
Stanowisko pracownika - Burmistrz Opola Lubelskiego
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 r.
Stanowisko pracownika - Burmistrz Opola Lubelskiego
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 r.
Stanowisko pracownika - Burmistrz Opola Lubelskiego