Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Opole Lubelskie obsługiwana przez Urząd Miejski w Opolu Lubelskim

Logo - Gmina Opole Lubelskie obsługiwana przez Urząd Miejski w Opolu Lubelskim

Oferty pracy - stanowiska urzędnicze/ kierowników jednostek organizacyjnych

Informacje o wynikach naboru w przeprowadzonych konkursach  są dostępne jako informacja publiczna, przez okres 3 miesięcy od zakończenia naboru.

 

"Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru jest upowszechniana przez umieszczenie na tablicy informacyjnej w jednostce, w której był przeprowadzony nabór, oraz opublikowanie w Biuletynie przez okres co najmniej 3 miesięcy."

"przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;"

Podstawa prawna:

Art. 15.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych (Dz.U.2019.0.1282)

Art 5.1 e Rozporządzenia Parlmentu Europejskiegi I Rady (UE) 2016/679 w sprawie w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO)

Lp Symbol oferty Stanowisko Nazwa wydziału ogłaszającego Data dodania do BIP Data ogłoszenia Termin składania dokumentów Opcje