Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Opole Lubelskie obsługiwana przez Urząd Miejski w Opolu Lubelskim

Logo - Gmina Opole Lubelskie obsługiwana przez Urząd Miejski w Opolu Lubelskim

Statystyka odwiedzin

Wyszukiwanie
od
do
Tytuł strony Odsłony %
Dane podstawowe 1503
8.86%
Zarządzenia Burmistrza 1267
7.47%
Oferty pracy - stanowiska urzędnicze/ kierowników jednostek organizacyjnych 1258
7.41%
Wiadomości 887
5.23%
Struktura organizacyjna 745
4.39%
Przetargi 732
4.31%
Uchwały Rady Miejskiej 529
3.12%
Budżet i uchwały okołobudżetowe 409
2.41%
Aktualności o środowisku 354
2.09%
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego 287
1.69%
Imienne wykazy głosowań 198
1.17%
Zamówienia do 130 000 złotych 187
1.1%
Interpelacje i zapytania Radnych 166
0.98%
Jednostki organizacyjne 166
0.98%
Protokóły z sesji Rady Miejskiej 149
0.88%
Podatki i opłaty 145
0.85%
Druki do pobrania 142
0.84%
Przetargi na zbycie nieruchomości 141
0.83%
Oświadczenia majątkowe radnych 132
0.78%
Przetargi OSP 130
0.77%
Rada Miejska 119
0.7%
Wydział Finansowo-Budżetowy 114
0.67%
Nieczystości ciekłe 114
0.67%
Ogłoszenie wykazu nieruchomości 114
0.67%
Informacje o wykonaniu budżetu 113
0.67%
2018 113
0.67%
Burmistrz 108
0.64%
Informacje Komisarza Wyborczego i Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Lublinie 108
0.64%
Otrzymane 105
0.62%
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 100
0.59%
Walne Zebranie Członków MPKZP 94
0.55%
Obwieszczenia i informacje Burmistrza Opola Lubelskiego 93
0.55%
Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy 90
0.53%
Klauzula informacyjna 87
0.51%
Oświadczenia majątkowe kierowników Jednostek Organizacyjnych 78
0.46%
Wiadomości 77
0.45%
Sprawozdania 77
0.45%
Zarządzenia i uchwały 72
0.42%
Zbiorcza Informacja o petycjach rozpatrzonych 71
0.42%
2023 r. 71
0.42%
Oświadczenia majątkowe władz gminy 70
0.41%
2020 r. 69
0.41%
Informacje dla wyborców niepełnosprawnych 68
0.4%
Informacje 68
0.4%
Plany zamówień publicznych 67
0.39%
2019 66
0.39%
2016 65
0.38%
Wzory deklaracji i informacji 65
0.38%
Wydział Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Rolnictwa 64
0.38%
sprawozdania łączne 64
0.38%
Gminna Ewidencja Zabytków 64
0.38%
Urząd Stanu Cywilnego 63
0.37%
Wydział Spraw Obywatelskich 63
0.37%
Informacje Państwowej Komisji Wyborczej 62
0.37%
Informacje nieudostępnione w BIP 61
0.36%
Druki deklaracji i oświadczeń 61
0.36%
2017 60
0.35%
2019 r. 59
0.35%
Oświadczenia majątkowe osób pełniących funkcje w latach ubiegłych 57
0.34%
Karty usług 56
0.33%
Oferty inwestycyjne 55
0.32%
MAPY 55
0.32%
Spis Rolny 54
0.32%
Informacja o podstawowych kwotach dotacji dla szkół i przedszkoli 54
0.32%
Statut Gminy 53
0.31%
Protokoły kontroli Urzędu Miejskiego 53
0.31%
Gminny Program Rewitalizacji 53
0.31%
Zasady segregacji i harmonogram odbioru 52
0.31%
Raport o stanie dostępności 51
0.3%
2015 51
0.3%
Sekretarz 51
0.3%
Koordynator ds. dostępności 50
0.29%
Oferty pracy 50
0.29%
Regulamin organizacyjny Urzędu 50
0.29%
Wydział Inwestycji Planowania i Rozwoju 49
0.29%
Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie gminy Opole Lubelskie 49
0.29%
XXVIII/225/2021 Wandalin 48
0.28%
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego 48
0.28%
Ekofizjografia 48
0.28%
2024 48
0.28%
2018 47
0.28%
do 2014 roku 47
0.28%
Raport o stanie gminy 46
0.27%
Historia zmian 46
0.27%
Organy i ich kompetencje 46
0.27%
2022 44
0.26%
Status prawny 44
0.26%
Formularze 44
0.26%
Zastępca Burmistrza 44
0.26%
XXVIII/226/2021 studium gmina 43
0.25%
Skarbnik 42
0.25%
Regulamin PSZOK 42
0.25%
2015 r. 42
0.25%
Warunki udziału w głosowaniu 41
0.24%
2019 41
0.24%
sprawozdania jednostkowe 41
0.24%
Rejestry, ewidencje i archiwa prowadzone w Urzędzie Miejskim 41
0.24%
XXVIII/224/2021 Elżbieta 41
0.24%
Informacje ogólne 41
0.24%
Strategia rozwoju 40
0.24%
Mapa serwisu 40
0.24%
Głosowanie korespondencyjne 40
0.24%
Komisja Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Ochrony Środowiska 40
0.24%
Ustawa o dostępie do informacji publicznej 40
0.24%
Mienie 39
0.23%
2018 39
0.23%
Numery, granice i siedziby obwodowych komisji wyborczych 39
0.23%
2024 39
0.23%
Urzędnik Wyborczy 38
0.22%
Spis Ludności i Mieszkań 38
0.22%
Miejska Komisja Wyborcza 37
0.22%
Publiczny wykaz danych o środowisku 37
0.22%
WYBORY 36
0.21%
2023 36
0.21%
Obwodowe komisje wyborcze 36
0.21%
2021 36
0.21%
Archiwum - Rok 2003 36
0.21%
Redakcja biuletynu 35
0.21%
Wybory Prezydenckie 35
0.21%
Archiwum - Rok 2005 35
0.21%
Komisja Budżetu, Promocji i Rozwoju Gminy 35
0.21%
Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych 2010-2015 - OPS Opole Lubelskie 35
0.21%
Sprawozdania z programu współpracy 34
0.2%
2017 34
0.2%
Klauzula informacyjna 34
0.2%
2018 34
0.2%
Komisja Edukacji, Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych 34
0.2%
Wybory samorządowe 33
0.19%
Komisja Rewizyjna 33
0.19%
Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków 33
0.19%
Stan spraw 33
0.19%
Informacja o osiągniętych poziomach recyklingu 33
0.19%
Instrukcja Obsługi BIP 32
0.19%
Wydział Organizacyjny i Spraw Samorządowych 32
0.19%
linki 32
0.19%
2016 32
0.19%
Sposób postępowania wobec działań lobbingowych 31
0.18%
Referendum 2015 31
0.18%
Zadania Gminy 31
0.18%
XXVIII/227/2021 ul. Polna 31
0.18%
Komisja Spraw Komunalnych i Bezpieczeństwa Publicznego 31
0.18%
XXVIII/223/2021 ul. Kolejowa 31
0.18%
Rejestr działalności regulowanej 31
0.18%
2020 31
0.18%
V/49/2019 Dębiny Sewerynówka 31
0.18%
Archiwum wiadomości 31
0.18%
V/48/2019 Kazimierzów 30
0.18%
IOD - Inspektor Ochrony Danych 30
0.18%
Ponowne wykorzystywanie 29
0.17%
Archiwum - Rok 2008 29
0.17%
Archiwum - Rok 2010 29
0.17%
Archiwum - Rok 2004 29
0.17%
Komisja skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej 29
0.17%
Słownik skrótów 29
0.17%
Archiwum - Rok 2007 29
0.17%
Informacje o cyberbezpieczeństwie 29
0.17%
2019 29
0.17%
Oświadczenia Majątkowe 28
0.17%
2022 27
0.16%
Archiwum - Rok 2006 27
0.16%
Archiwum - Rok 2009 27
0.16%
Lokalny Program Rewitalizacji 26
0.15%
Statystyka odwiedzin 24
0.14%
Wybory ławników 20
0.12%
Gmina Opole Lubelskie 18
0.11%
2024 16
0.09%
Ogłoszenia /Zamówienia /Przetargi 15
0.09%
Zagospodarowanie Przestrzenne 14
0.08%
2023 12
0.07%
Referendum 2023 11
0.06%
Klauzula informacyjna 10
0.06%
Dane przestrzenne 8
0.05%
Stawki podatkowe na dany rok 7
0.04%
Gospodarka nieruchomościami 7
0.04%
Aktualności 6
0.04%
MPKZP 6
0.04%
RODO - Ochrona Danych Osobowych 6
0.04%
Gospodarka odpadami 6
0.04%
Rada Miejska 6
0.04%
Budżet /Podatki 6
0.04%
Informacja publiczna 5
0.03%
Jednostki Organizacyjne 5
0.03%
Wybory do Parlamentu Europejskiego 5
0.03%
Dokumenty strategiczne 5
0.03%
Komisje Rady Miejskiej 5
0.03%
Petycje 5
0.03%
Sesje Online Rady Miejskiej 5
0.03%
Nieodpłatna pomoc prawna 5
0.03%
Aktualności 5
0.03%
Zgromadzenia 5
0.03%
Sprawozdania finansowe 4
0.02%
Pliki do pobrania 4
0.02%
Elektroniczna Platforma Zamówień Publicznych 4
0.02%
Urząd Miejski 4
0.02%
Cyberbezpieczeństwo 4
0.02%
Ważne Linki 4
0.02%
Wybory uzupełniające 4
0.02%
Informacje o biuletynie 4
0.02%
GUS 4
0.02%
Informacja o środowisku 4
0.02%
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 4
0.02%
DOSTĘPNOŚĆ 3
0.02%
eSesja - Portal Mieszkańca 3
0.02%
Referendum ogólnokrajowe 3
0.02%
ZADANIA ZLECONE 3
0.02%
Elektroniczna Platforma Zamówień Publicznych 3
0.02%
Transmisja Online i nagrania Sesji Rady Miejskiej 3
0.02%
Transmisja Online Sesji Rady Miejskiej 3
0.02%
Działalność lobbingowa 2
0.01%