Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Opole Lubelskie obsługiwana przez Urząd Miejski w Opolu Lubelskim

Logo - Gmina Opole Lubelskie obsługiwana przez Urząd Miejski w Opolu Lubelskim

Oświadczenia majątkowe kierowników Jednostek Organizacyjnych

Szczegółowe wyszukiwanie
Przedszkole Miejskie w Opolu Lubelskim
Oświadczenie majątkowe składane do 30 dni od odejścia ze stanowiska
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Opolskie Centrum Kultury
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 r.
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r.
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.
Oświadczenie majątkowe składane w ciągu 30 dni od powołania na stanowisko
Szkoła Podstwowa w Wandalinie
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 r.
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 r.
Szkoła Podstawowa im. św. Maksymiliana Marii Kolbe w Pusznie Godowskim
Oświadczenie majątkowe składane do 30 dni od zakończenia pełnienia funkcji
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r.
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 r.
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 r.
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Oskara Kolberga w Opolu Lubelskim
Oświadczenie majątkowe składane do 30 dni od zakończenia pełnienia funkcji
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r.
Oświadczenie majątkowe składane w ciągu 30 dni od powołania na stanowisko.
Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Opolu Lubelskim
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 r.
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r.
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.
Oświadczenie majątkowe składane w ciągu 30 dni od powołania na stanowisko
Szkoła Podstawowa im. bł. Jana Pawła II w Kluczkowicach
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 r.
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r.
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.
Oświadczenie majątkowe składane do 30 dni od powołania na stanowisko
Centrum Usług Społecznych
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 r.
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r.
Oświadczenie majątkowe osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu burmistrza
Oświadczenie majątkowe składane w ciągu 30 dni od powołania na stanowisko.
Stanowisko pracownika - p.o. Dyrektora
Centrum Usług Społecznych
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor OPS
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor OPS
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor OPS
Szkoła Podstawowa w Skokowie
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 r.
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r.
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Skokowie
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Skokowie
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Skokowie
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Skokowie
Szkoła Podstwowa w Wandalinie
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 r.
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r.
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe składane do 30 dni od powołania na stanowisko
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego w Opolu Lubelskim
Oświadczenie majątkowe składane do 30 dni od odejścia ze stanowiska
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Oskara Kolberga w Opolu Lubelskim
Oświadczenie majątkowe składane do 30 dni od zakończenia pełnienia funkcji
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Opolskie Centrum Kultury
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Szkoła Podstawowa im. bł. Jana Pawła II w Kluczkowicach
Oświadczenie majątkowe składane do 30 dni od odejścia ze stanowiska
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego w Opolu Lubelskim
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 r.
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r.
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe składane do 30 dni od powołania na stanowisko
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Opolskie Przedsiębiorstwo Komunalne spółka z o.o.
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 r.
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r.
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.
Opolskie Przedsiębiorstwo Komunalne spółka z o.o.
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.
Stanowisko pracownika - Prezes Zarządu
Oświadczenie majątkowe składane w ciągu 30 dni od powołania na stanowisko
Stanowisko pracownika - Prezes Zarządu
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Oskara Kolberga w Opolu Lubelskim
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 r.
Oświadczenie majątkowe składane do 30 dni od odejścia ze stanowiska i powołania na stanowisko
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Żłobek Miejski w Opolu Lubelskim
Oświadczenie majątkowe składane w ciągu 30 dni od powołania na stanowisko
Przedszkole Miejskie w Opolu Lubelskim
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 r.
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r.
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe składane do 30 dni od powołania na stanowisko
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Opolskie Przedsiębiorstwo Komunalne spółka z o.o.
Oświadczenie majątkowe składane do 30 dni od zakończenia pełnienia funkcji
Stanowisko pracownika - Prezes Zarządu
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.
Stanowisko pracownika - Prezes Zarządu
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. - korekta
Stanowisko pracownika - Prezes Zarządu
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 r.
Stanowisko pracownika - Prezes Zarządu
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 r.
Stanowisko pracownika - Prezes Zarządu
Oświadczenie majątkowe składane w ciągu 30 dni od powołania na stanowisko
Stanowisko pracownika - Prezes Zarządu
Centrum Usług Społecznych
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 r.
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r.
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe składane w ciągu 30 dni od powołania na stanowisko
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.
Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Opolu Lubelskim
Oświadczenie majątkowe składane do 30 dni od zakończenia pełnienia funkcji
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe składane do 30 dni od odejścia ze stanowiska
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe składane do 30 dni od powołania na stanowisko
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe składane do 30 dni od odwołania ze stanowiska
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Żłobek Miejski w Opolu Lubelskim
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 r.
Oświadczenie majątkowe składane w ciągu 30 dni od powołania na stanowisko
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Szkoła Podstawowa im. św. Maksymiliana Marii Kolbe w Pusznie Godowskim
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 r.
Oświadczenie majątkowe składane w ciągu 30 dni od powołania na stanowisko
Żłobek Miejski w Opolu Lubelskim
Oświadczenie majątkowe składane do 30 dni od odejścia ze stanowiska
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor