Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Opole Lubelskie obsługiwana przez Urząd Miejski w Opolu Lubelskim

Logo - Gmina Opole Lubelskie obsługiwana przez Urząd Miejski w Opolu Lubelskim

Oświadczenia majątkowe osób pełniących funkcje w latach ubiegłych

Szczegółowe wyszukiwanie
Rada Miejska - organ stanowiący i kontrolny
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 r.
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r.
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe złożone w ciągu 30 dni od dnia złożenia ślubowania.
Stanowisko pracownika - Radny
Przedszkole Miejskie w Opolu Lubelskim
Oświadczenie majątkowe składane do 30 dni od odejścia ze stanowiska
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Wydział Inwestycji, Planowania i Rozwoju (IPR)
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 r.
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r.
Stanowisko pracownika - Kierownik Wydziału Inwestycji, Planowania i Rozwoju (IPR)
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.
Stanowisko pracownika - Kierownik Wydziału Inwestycji, Planowania i Rozwoju (IPR)
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.
Stanowisko pracownika - Kierownik Wydziału Inwestycji, Planowania i Rozwoju (IPR)
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.
Stanowisko pracownika - Kierownik Wydziału Inwestycji, Planowania i Rozwoju (IPR)
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 r.
Stanowisko pracownika - Kierownik Wydziału Inwestycji, Planowania i Rozwoju (IPR)
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 r.
Stanowisko pracownika - Kierownik Wydziału Inwestycji, Planowania i Rozwoju (IPR)
Gmina Opole Lubelskie
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 r.
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r.
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 r.
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 r.
Wydział Finansowo-Budżetowy (Fn)
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 r.
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r.
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 r.
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 r.
Opolskie Centrum Kultury
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 r.
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r.
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.
Oświadczenie majątkowe składane w ciągu 30 dni od powołania na stanowisko
Rada Miejska - organ stanowiący i kontrolny
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 r.
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r.
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe złożone w ciągu 30 dni od dnia złożenia ślubowania
Stanowisko pracownika - Radny
Rada Miejska - organ stanowiący i kontrolny
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 r.
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r.
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.
Stanowisko pracownika - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.
Stanowisko pracownika - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
Oświadczenie majątkowe złożone w ciągu 30 dni od dnia złożenia ślubowania.
Stanowisko pracownika - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
Oświadczenie majątkowe złożone na dwa miesiące przed upływem kadencji Rady Miejskiej
Stanowisko pracownika - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 r.
Stanowisko pracownika - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
Oświadczenie majątkowe składane w ciągu 30 dni od powołania na stanowisko
Stanowisko pracownika - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
Rada Miejska - organ stanowiący i kontrolny
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 r.
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r.
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe złożone w ciągu 30 dni od dnia złożenia ślubowania.
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe złożone na dwa miesiące przed upływem kadencji Rady Miejskiej
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 r.
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 r.
Stanowisko pracownika - Radny
Szkoła Podstwowa w Wandalinie
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 r.
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 r.
Szkoła Podstawowa im. św. Maksymiliana Marii Kolbe w Pusznie Godowskim
Oświadczenie majątkowe składane do 30 dni od zakończenia pełnienia funkcji
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r.
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 r.
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 r.
Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa (GKR)
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 r.
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r.
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 r.
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 r.
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Oskara Kolberga w Opolu Lubelskim
Oświadczenie majątkowe składane do 30 dni od zakończenia pełnienia funkcji
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r.
Oświadczenie majątkowe składane w ciągu 30 dni od powołania na stanowisko.
Wydział Finansowo-Budżetowy (Fn)
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 r.
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r.
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 r.
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 r.
Rada Miejska - organ stanowiący i kontrolny
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 r.
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r.
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe złożone w ciągu 30 dni od dnia złożenia ślubowania.
Stanowisko pracownika - Radny
Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Opolu Lubelskim
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 r.
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r.
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.
Oświadczenie majątkowe składane w ciągu 30 dni od powołania na stanowisko
Wydział Finansowo-Budżetowy (Fn)
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 r.
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r.
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 r.
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 r.
Centrum Usług Społecznych
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z upoważnieniem do wydawania decyzji administracyjnych
Burmistrz Opola Lubelskiego - organ wykonawczy
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 r.
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r.
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.
Stanowisko pracownika - Z-ca Burmistrza
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.
Stanowisko pracownika - Z-ca Burmistrza
Oświadczenie majątkowe składane w ciągu 30 dni od powołania na stanowisko
Stanowisko pracownika - Z-ca Burmistrza
Rada Miejska - organ stanowiący i kontrolny
Oświadczenie majątkowe złożone na dwa miesiące przed upływem kadencji Rady Miejskiej
Stanowisko pracownika - Przewodniczący Rady Miejskiej
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 r.
Stanowisko pracownika - Przewodniczący Rady Miejskiej
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 r.
Stanowisko pracownika - Przewodniczący Rady Miejskiej
Rada Miejska - organ stanowiący i kontrolny
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 r.
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r.
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe złożone w ciągu 30 dni od dnia złożenia ślubowania.
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe złożone na dwa miesiące przed upływem kadencji Rady Miejskiej
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 r.
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 r.
Stanowisko pracownika - Radny
Szkoła Podstawowa im. bł. Jana Pawła II w Kluczkowicach
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 r.
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r.
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.
Oświadczenie majątkowe składane do 30 dni od powołania na stanowisko
Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa (GKR)
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 r.
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r.
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 r.
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 r.
Centrum Usług Społecznych
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 r.
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r.
Oświadczenie majątkowe osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu burmistrza
Oświadczenie majątkowe składane w ciągu 30 dni od powołania na stanowisko.
Stanowisko pracownika - p.o. Dyrektora
Rada Miejska - organ stanowiący i kontrolny
Oświadczenie majątkowe złożone na dwa miesiące przed upływem kadencji Rady Miejskiej
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 r.
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 r.
Stanowisko pracownika - Radny
Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa (GKR)
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 r.
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 r.
Wydział Organizacyjny i Spraw Samorządowych (Or.S)
Oświadczenie majątkowe składane w ciągu 30 dni od powołania na stanowisko
Stanowisko pracownika - Kierownik Wydziału Or.S
Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa (GKR)
Oświadczenie majątkowe składane w ciągu 30 dni od powołania na stanowisko
Stanowisko pracownika - Kierownik Wydziału GKR
Rada Miejska - organ stanowiący i kontrolny
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe złożone w ciągu 30 dni od dnia złożenia ślubowania.
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe złożone na dwa miesiące przed upływem kadencji Rady Miejskiej
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 r.
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 r.
Stanowisko pracownika - Radny
Rada Miejska - organ stanowiący i kontrolny
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 r.
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r.
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe złożone w ciągu 30 dni od dnia złożenia ślubowania.
Stanowisko pracownika - Radny
Centrum Usług Społecznych
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor OPS
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor OPS
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor OPS
Szkoła Podstawowa w Skokowie
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 r.
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r.
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Skokowie
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Skokowie
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Skokowie
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Skokowie
Szkoła Podstwowa w Wandalinie
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 r.
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r.
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe składane do 30 dni od powołania na stanowisko
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego w Opolu Lubelskim
Oświadczenie majątkowe składane do 30 dni od odejścia ze stanowiska
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Oskara Kolberga w Opolu Lubelskim
Oświadczenie majątkowe składane do 30 dni od zakończenia pełnienia funkcji
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa (GKR)
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 r.
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r.
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.
Stanowisko pracownika - Inspektor ds. gospodarki odpadami
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.
Stanowisko pracownika - Inspektor ds. gospodarki odpadami
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 r.
Stanowisko pracownika - Inspektor ds. gospodarki odpadami
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 r.
Stanowisko pracownika - Inspektor ds. gospodarki odpadami
Opolskie Centrum Kultury
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Rada Miejska - organ stanowiący i kontrolny
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 r.
Stanowisko pracownika - Radny
Szkoła Podstawowa im. bł. Jana Pawła II w Kluczkowicach
Oświadczenie majątkowe składane do 30 dni od odejścia ze stanowiska
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego w Opolu Lubelskim
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 r.
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r.
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe składane do 30 dni od powołania na stanowisko
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Rada Miejska - organ stanowiący i kontrolny
Oświadczenie majątkowe złożone na dwa miesiące przed upływem kadencji Rady Miejskiej
Stanowisko pracownika - Radna
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 r.
Stanowisko pracownika - Radna
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 r.
Stanowisko pracownika - Radna
Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa (GKR)
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 r.
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r.
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.
Stanowisko pracownika - Z-ca Kierownika Wydziału GKR
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.
Stanowisko pracownika - Inspektor ds. gospodarki odpadami
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 r.
Stanowisko pracownika - Inspektor ds. gospodarki odpadami
Rada Miejska - organ stanowiący i kontrolny
Oświadczenie majątkowe złożone na dwa miesiące przed upływem kadencji Rady Miejskiej
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 r.
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 r.
Stanowisko pracownika - Radny
Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich (USC i SO)
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 r.
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r.
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 r.
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 r.
Rada Miejska - organ stanowiący i kontrolny
Oświadczenie majątkowe złożone na dwa miesiące przed upływem kadencji Rady Miejskiej
Stanowisko pracownika - Radna
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 r.
Stanowisko pracownika - Radna
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 r.
Stanowisko pracownika - Radna
Opolskie Przedsiębiorstwo Komunalne spółka z o.o.
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 r.
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r.
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.
Opolskie Przedsiębiorstwo Komunalne spółka z o.o.
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.
Stanowisko pracownika - Prezes Zarządu
Oświadczenie majątkowe składane w ciągu 30 dni od powołania na stanowisko
Stanowisko pracownika - Prezes Zarządu
Rada Miejska - organ stanowiący i kontrolny
Oświadczenie majątkowe złożone na dwa miesiące przed upływem kadencji Rady Miejskiej
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 r.
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 r.
Stanowisko pracownika - Radny
Rada Miejska - organ stanowiący i kontrolny
Oświadczenie majątkowe złożone na dwa miesiące przed upływem kadencji Rady Miejskiej
Stanowisko pracownika - Przewodniczący Rady Miejskiej
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 r.
Stanowisko pracownika - Przewodniczący Rady Miejskiej
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 r.
Stanowisko pracownika - Przewodniczący Rady Miejskiej
Burmistrz Opola Lubelskiego - organ wykonawczy
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 r.
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r.
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.
Stanowisko pracownika - Burmistrz Opola Lubelskiego
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.
Stanowisko pracownika - Burmistrz Opola Lubelskiego
Oświadczenie majątkowe złożone w ciągu 30 dni od dnia złożenia ślubowania.
Stanowisko pracownika - Burmistrz Opola Lubelskiego
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Oskara Kolberga w Opolu Lubelskim
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 r.
Oświadczenie majątkowe składane do 30 dni od odejścia ze stanowiska i powołania na stanowisko
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Żłobek Miejski w Opolu Lubelskim
Oświadczenie majątkowe składane w ciągu 30 dni od powołania na stanowisko
Wydział Finansowo-Budżetowy (Fn)
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 r.
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r.
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.
Stanowisko pracownika - Inspektor ds. wymiaru podatków
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.
Stanowisko pracownika - Inspektor ds. wymiaru podatków
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 r.
Stanowisko pracownika - Inspektor ds. wymiaru podatków
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 r.
Stanowisko pracownika - Inspektor ds. wymiaru podatków
Przedszkole Miejskie w Opolu Lubelskim
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 r.
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r.
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe składane do 30 dni od powołania na stanowisko
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Opolskie Przedsiębiorstwo Komunalne spółka z o.o.
Oświadczenie majątkowe składane do 30 dni od zakończenia pełnienia funkcji
Stanowisko pracownika - Prezes Zarządu
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. - korekta
Stanowisko pracownika - Prezes Zarządu
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.
Stanowisko pracownika - Prezes Zarządu
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 r.
Stanowisko pracownika - Prezes Zarządu
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 r.
Stanowisko pracownika - Prezes Zarządu
Oświadczenie majątkowe składane w ciągu 30 dni od powołania na stanowisko
Stanowisko pracownika - Prezes Zarządu
Rada Miejska - organ stanowiący i kontrolny
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 r.
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r.
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.
Stanowisko pracownika - Przewodniczący Rady Miejskiej
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.
Stanowisko pracownika - Przewodniczący Rady Miejskiej
Oświadczenie majątkowe złożone w ciągu 30 dni od dnia złożenia ślubowania.
Stanowisko pracownika - Przewodniczący Rady Miejskiej
Oświadczenie majątkowe złożone na dwa miesiące przed upływem kadencji Rady Miejskiej
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 r.
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 r.
Stanowisko pracownika - Radny
Rada Miejska - organ stanowiący i kontrolny
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 r.
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r.
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe złożone w ciągu 30 dni od dnia złożenia ślubowania.
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe złożone na dwa miesiące przed upływem kadencji Rady Miejskiej
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe złożone w ciągu miesiąca od złożenia ślubowania
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.
Stanowisko pracownika - Radny
Rada Miejska - organ stanowiący i kontrolny
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 r.
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r.
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.
Stanowisko pracownika - Radna
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.
Stanowisko pracownika - Radna
Oświadczenie majątkowe złożone w ciągu 30 dni od dnia złożenia ślubowania.
Stanowisko pracownika - Radna
Rada Miejska - organ stanowiący i kontrolny
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 r.
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r.
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.
Stanowisko pracownika - Radna
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.
Stanowisko pracownika - Radna
Oświadczenie majątkowe złożone w ciągu 30 dni od dnia złożenia ślubowania.
Stanowisko pracownika - Radna
Wydział Finansowo-Budżetowy (Fn)
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 r.
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r.
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.
Stanowisko pracownika - Inspektor ds. wymiaru i windykacji podatków
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.
Stanowisko pracownika - Inspektor ds. wymiaru i windykacji podatków
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 r.
Stanowisko pracownika - Inspektor ds. wymiaru i windykacji podatków
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 r.
Stanowisko pracownika - Inspektor ds. wymiaru i windykacji podatków
Centrum Usług Społecznych
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 r.
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r.
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe składane w ciągu 30 dni od powołania na stanowisko
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.
Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Opolu Lubelskim
Oświadczenie majątkowe składane do 30 dni od zakończenia pełnienia funkcji
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe składane do 30 dni od odejścia ze stanowiska
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe składane do 30 dni od powołania na stanowisko
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe składane do 30 dni od odwołania ze stanowiska
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Rada Miejska - organ stanowiący i kontrolny
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 r.
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r.
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe złożone w ciągu 30 dni od dnia złożenia ślubowania.
Stanowisko pracownika - Radny
Rada Miejska - organ stanowiący i kontrolny
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 r.
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r.
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.
Stanowisko pracownika - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.
Stanowisko pracownika - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
Oświadczenie majątkowe złożone w ciągu 30 dni od dnia złożenia ślubowania.
Stanowisko pracownika - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
Oświadczenie majątkowe złożone na dwa miesiące przed upływem kadencji Rady Miejskiej
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 r.
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 r.
Stanowisko pracownika - Radny
Oświadczenie majątkowe złożone w ciągu miesiąca od złożenia ślubowania
Stanowisko pracownika - Radny
Żłobek Miejski w Opolu Lubelskim
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 r.
Oświadczenie majątkowe składane w ciągu 30 dni od powołania na stanowisko
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Burmistrz Opola Lubelskiego - organ wykonawczy
Oświadczenie majątkowe składane do 30 dni od odejścia ze stanowiska
Stanowisko pracownika - Z-ca Burmistrza
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z odejściem ze stanowiska
Stanowisko pracownika - Z-ca Burmistrza
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 r.
Stanowisko pracownika - Z-ca Burmistrza
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 r.
Stanowisko pracownika - Z-ca Burmistrza
Gmina Opole Lubelskie
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 r.
Stanowisko pracownika - Sekretarz
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z odejściem ze stanowiska
Stanowisko pracownika - Sekretarz
Rada Miejska - organ stanowiący i kontrolny
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 r.
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r.
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.
Stanowisko pracownika - Radna
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.
Stanowisko pracownika - Radna
Oświadczenie majątkowe złożone w ciągu 30 dni od dnia złożenia ślubowania.
Stanowisko pracownika - Radna
Oświadczenie majątkowe złożone na dwa miesiące przed upływem kadencji Rady Miejskiej
Stanowisko pracownika - Radna
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 r.
Stanowisko pracownika - Radna
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 r.
Stanowisko pracownika - Radna
Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich (USC i SO)
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 r.
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r.
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.
Stanowisko pracownika - Kierownik Wydziału USCiSO
Oświadczenie majątkowe składane w ciągu 30 dni od powołania na stanowisko
Stanowisko pracownika - Kierownik Wydziału USCiSO
Rada Miejska - organ stanowiący i kontrolny
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 r.
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r.
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.
Stanowisko pracownika - Radna
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.
Stanowisko pracownika - Radna
Oświadczenie majątkowe złożone w ciągu 30 dni od dnia złożenia ślubowania.
Stanowisko pracownika - Radna
Burmistrz Opola Lubelskiego - organ wykonawczy
Oświadczenie majątkowe złożone na dwa miesiące przed upływem kadencji
Stanowisko pracownika - Burmistrz Opola Lubelskiego
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 r.
Stanowisko pracownika - Burmistrz Opola Lubelskiego
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 r.
Stanowisko pracownika - Burmistrz Opola Lubelskiego
Szkoła Podstawowa im. św. Maksymiliana Marii Kolbe w Pusznie Godowskim
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 r.
Oświadczenie majątkowe składane w ciągu 30 dni od powołania na stanowisko
Gmina Opole Lubelskie
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 r.
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r.
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.
Oświadczenie majątkowe składane w ciągu 30 dni od powołania na stanowisko
Stanowisko pracownika - Sekretarz Gminy Opole Lubelskie
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.
Stanowisko pracownika - Sekretarz Gminy Opole Lubelskie
Żłobek Miejski w Opolu Lubelskim
Oświadczenie majątkowe składane do 30 dni od odejścia ze stanowiska
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor