Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Opole Lubelskie obsługiwana przez Urząd Miejski w Opolu Lubelskim

Logo - Gmina Opole Lubelskie obsługiwana przez Urząd Miejski w Opolu Lubelskim

Zastępca Burmistrza

Szczególowe wyszukiwanie
Imię i Nazwisko Informacje Kadencja Okres Kolejność
Piotr Szczucki Stanowisko:zastępca burmistrza
Telefon:0818277203
Email:
Godziny przyjęć:każdy dzień tygodnia - 8.00-15.00
Obowiązki:

 

Wyciąg z Regulaminu Organizacyjnego UM

1. Zastępca Burmistrza wykonuje zadania powierzone przez Burmistrza zgodnie z jego wskazówkami i poleceniami, a w szczególności zastępuje Burmistrza w przypadku jego nieobecności.

2. Do zadań Zastępcy Burmistrza należy również:

1) nadzorowanie i koordynowanie działalności następujących jednostek organizacyjnych gminy :

  • Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
  • Zarządu Budynków Komunalnych
  • Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury

2) sprawowanie nadzoru nad wydziałami Urzędu:

  • Wydziałem Inwestycji, Promocji i Rozwoju
  • Wydziałem Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

3. Wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej w ramach otrzymanego upoważnienia Burmistrza

4. Kierowanie pracą urzędu podczas nieobecności Burmistrza.

5. Przyjmowanie ustnych oświadczeń woli (testamenty allograficzne)

6. Pełnienie funkcji zastępcy szefa obrony cywilnej.

288 1
Piotr Szczucki Stanowisko:zastępca burmistrza
Telefon:0818277203
Email:
290 2
Piotr Szczucki Stanowisko:zastępca burmistrza
Telefon:0818277203
Email:
289 3
Gabriela Teresińska - Pruchniak Stanowisko:zastępca burmistrza
Telefon:(081) 827 72 04
582 4
Piotr Szczucki Stanowisko:zastępca burmistrza
Telefon:0818277203
Email:
Obowiązki:

Zastępca Burmistrza do ...

582 5
Waldemar Gogół Stanowisko:Z-ca Burmistrza
Telefon:+48 81 827-72-03
Email:
800 7